Het as-built nauwkeurigheidsdilemma

Nauwkeurige as-built kaarten zijn essentieel voor de veiligheid en integriteit van ondergrondse nutsnetwerken. Bij het gunnen van nieuwe netwerkinstallatieprojecten aan aannemers verwachten of gaan nutsbedrijven ervan uit dat ze as-built gegevens van na de installatie ontvangen. Maar dat is niet altijd het geval, vooral wanneer het aanbestedingsdocument van het nutsbedrijf onduidelijk is over de as-built nauwkeurigheid of de te gebruiken meetmethode. Wanneer dit voor interpretatie vatbaar is, komen onnauwkeurige as-built gegevens, of erger nog, in het GIS-platform terecht.

Veel nutsbedrijven zijn echter huiverig om de as-built nauwkeurigheid of methode-eisen in aanbestedingen aan te scherpen omdat ze niet de middelen hebben om een kwaliteitsborging- en controleproces (QA/QC) te implementeren om de eisen te verifiëren.

Reduct Cloud Services erkent dit dilemma en heeft de As-Built Check (ABC)-service geïntroduceerd. De ABC service integreert technologie, training en kwaliteitscontrole in een one-stop concept. Het nutsbedrijf hoeft alleen de as-built vereiste clausules aan te passen in hun aanbestedingsdocumenten voor nieuw aan te leggen sleufloze netwerkinstallaties.

Reduct zal de aangewezen aannemers uitrusten en opleiden met de juiste gyro-mapping technologie. Eenmaal operationeel, kunnen Reduct-experts de prestaties van elke meting, operator en mapping tool vanop afstand controleren. De rapportagefrequentie kan op een MaandelijksGRATIS“, Wekelijks of Dagelijks basis.

Contact: sales@reduct.net en ga aan de slag voor GRATIS!

Wat kun je verwachten van de ABC-service?

 • Voor alle nieuwe metingen zal een Reduct Cloud Expert een PASS/FAIL analyse uitvoeren op basis van uw specificaties en deze dagelijks of wekelijks (betaald), of maandelijks op basis van standaardspecificaties (gratis) aan u rapporteren. Indien dagelijks gerapporteerd, kunnen beoordelingen die een FAIL opleverden nog opnieuw in kaart worden gebracht voordat het netwerk wordt aangesloten en ontoegankelijk wordt.
 • De Reduct Cloud Expert gaat rechtstreeks in gesprek met de aannemer of gebruiker die een nauwkeurigheidsnorm niet heeft gehaald om de oorzaak te begrijpen en indien nodig corrigerende maatregelen te nemen. Dit kan veranderingen aan of herkalibratie van apparatuur, extra training of de ontwikkeling van een specifieke accessoire voor nutsleidingen omvatten.
 • Het rapport bevat een PASS/FAIL-analyse, de exact gemeten lengte (een goed gegeven voor facturering) en de status van overeengekomen herstelmaatregelen. Indien gewenst kan er een vergelijking worden gemaakt tussen as-planned en as-built.

Hoe de As-Built Check service werkt

Interactie met het nutsbedrijf

 • Het hulpprogramma voegt nauwkeurigheids- en methodespecificaties toe aan het aanbestedingsdocument voor nieuwbouw.
 • De aannemer levert zoals gewoonlijk het as-built rapport.
 • Tegelijkertijd worden de prestatiestatistieken van het systeem naar het Reduct Cloud-platform gestuurd, waar een gyromappingexpert een operationele kwaliteitscontrole uitvoert aan de hand van de specificaties van het nutsbedrijf. Naast XYZ-kwaliteitscontrole kan deze dienst ook een beoordeling van de minimale bochtradius omvatten.
 • Het nutsbedrijf ontvangt dagelijks of wekelijks een kwaliteitsrapport over alle installatieactiviteiten sinds het vorige rapport en, indien nodig, aanbevolen of geplande herstelacties.

Interactie met de aannemers

 • Elke contractant ontvangt prestatierapporten per meting, eenheid of operator.
 • Reduct QA/QC experts zullen waar nodig suggesties doen voor procedurele veranderingen, aanvullende training of andere prestatieverbeterende maatregelen.
 • De QA/QC-deskundigen van Reduct zullen samenwerken met productingenieurs om mechanische aanpassingen door te voeren aan de
  apparatuur om de prestaties verder te verbeteren.

Neem voor meer informatie contact op met: sales@reduct.net

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelwagen